VAS KULTURE

Hitri logo MzK ESS

 

 

 

 

Bistrica ob Sotli je majhna vas v vzhodni Sloveniji, v kateri pa je že tradicionalno bogata ponudba kulturnih vsebin. Veliko jih organizira Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli (MDBS), posebej znano po koncertnem programu Kluba Metulj. MDBS se je uspešno prijavilo na razpis za izbor operacij ‘Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019.’ Projekt vas kulture je prvi projekt društva s področja kulturnega turizma. Financerja, Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za kulturo, sta operaciji namenila 40.000 evrov, samo društvo pa bo vložilo še 8.220 evrov lastnih sredstev.

Namen projekta Vas kulture je kreativne vsebine v Bistrici dvigniti na višjo raven, povezati kulturne in druge akterje v kraju ter razvijati ponudbe, ki bodo pritegnile obiskovalce iz drugih krajev in dežel. Pomemben pogoj za vse to se je izpolnil pred kratkim, ko je izvajalec projekta od Občine Bistrica ob Sotli prevzel v upravljanje obnovljen objekt, v katerem bo vodil hostel, imenovan Gabronka. Ta bo središče dogajanja, toda vsebine, ki jih Mladinsko društvo pripravlja v okviru projekta Vas Kulture, bodo potekale tudi na drugih lokacijah v idiličnem naselju. Rezultati projekta vključujejo umetniške tečaje, literarni in glasbeni festival, izvedba zanimive kulturne vsebine za otroke in koncert v partnerstvu z lokalnim gostincem. Cilj je povečati prepoznavnost Vasi kulture ter razviti uspešne storitve, ki se bodo nenehno razvijale in nadgrajevale ter prinašale koristi celotnemu kraju še leta vnaprej. 

Srž projekta Vas kulture  je razvidna že iz imena. Prva ključna beseda je vas. Občina Bistrica ob Sotli premore nekaj več kot 1300 prebivalcev, število pa vztrajno pada. Ponuja pa čudovito naravo ter ogromno sakralne in druge kulturne dediščine, ter – kar prepoznavamo kot ključen potencial – močan kulturni utrip.

In že smo pri drugi ključni besedi. Različne vrste in nivoji kulture so v Bistrici ob Sotli presenetljivo dobro zastopani; ob podpori prizadevnih posameznikov, društev in drugih deležnikov se v kraju odvija vrsta dogodkov, zastopane pa so različne vrste kulture: ljubiteljska kultura (odličen zbor, godba na pihala, druge pevske skupine, gostovanja gledaliških skupin in drugih ustvarjalcev), popularna kultura (zabave, koncerti), visoka kultura (razstave akademskih slikarjev, nova literarna revija Medmet, dejavnost odličnih glasbenikov in drugih lokalnih umetnikov) ter t.i. alternativna kultura (zlasti v Klubu Metulj, tudi festivali ter dejavnosti avtorskih zasedb in izvajalcev).

V kraju obstaja tudi precej produkcijskih zmožnosti. V okviru našega društva deluje odličen glasbeni studio, ustvarjamo tudi pocaste, radijske produkcije in videe. Gostilna Šempeter ter lokalni (tudi sonaravni) ponudniki prinašajo gastronomsko kulturo, kulturo bivanja in ekološko etiko. Premoremo tudi presenetljivo dobre prostorske pogoje za kulturno življenje in delo. Najprej Hostel Gabronka, ki ni le običajni ponudnik postelj, pač pa tudi ponudnik dogodkov z močnim kreativnim in kulturnim nabojem. Objekt premore tudi razstavni prostor, prostorno teraso in urejene zunanje površin.

Potem pa so tudi še prostori, kjer lahko v dogovoru z lastniki ali upravljavci izvajamo dogodke ali opravljamo storitve: Kulturni dom (dvorana za do 160 obiskovalcev z velikim odrom), Klub Metulj (klubski prostor s kapaciteto 80 ljudi in pomožnimi prostori), dva konferenčna prostora (skupaj kapacitete za okoli 140 ljudi), prireditveni kozolec (nov objekt za dogodke na prostem, s kapaciteto vsaj 200 ljudi), glasbeni studio, športno igrišče in telovadnica, sakralni objekti (Cerkev sv. Petra, romarsko središče Svete gore …), različne lokacije v naravi (kot je neokrnjena Soteska reke Bistrice, Križani vrh, slovenska stran doline Zelenjak) in še bi lahko naštevali.

V Bistrici ob Sotli torej potekajo različne kulturne dejavnosti, obstajajo pa tudi odlični prostorski pogoji. Kar umanjka, pa je povezovanje teh potencialov v celoto. Bistrica kot turistični in kulturni kraj nima jasne identitete, kar prepoznavamo kot ključen problem in hkrati priložnost. Seveda pa primanjkuje tudi delovnih mest, posebej mladi se prepogosto odločajo za življenje drugod.

Naša ideja je da gradimo identiteto Bistrice ob Sotli in širimo njeno prepoznavnost. (Primer kraja, ki bi ga lahko omenili kot referenco, je Grožnjan v hrvaški Istri). Kultura, ki že dolgo živi v našem kraju, je osnova, na kateri gradimo. Konkretne podjetniške dejavnosti, ki jo bomo izvajali v okviru projekta Vas kulture, pa se dotikajo trženja kulturno-turističnih ponudb: izvedli bomo skupaj pet kulturno obarvanih tečajev, literarni festival Medmet ob izidu druge številke revije z istim imenom, pripravili posebne ponudbe za intenzivne vaje zborov, vokalnih ali drugih glasbenih zasedb ter za snemanje zvočnih zapisov glasbenih skupin in izvajalcev ter glasbeno/gastronomski dogodek v Gostilni Šempeter.

Končni in trajni rezultati projekta pa bodo večja prepoznavnost Bistrice ob Sotli kot kulturno/turistične destinacije, izboljšana ponudba za kulturnike in/ali uporabnike kulture in predvsem razvoj identitete kraja kot kulturnega fenomena, ki lahko pritegne veliko odličnih gostov in dolgoročno pripomore k blagostanju kraja in vseh, ki bivamo v njem.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/

Hitri logo MzK ESS