V Bistrici ob Sotli se povezujemo v okviru Večgeneracijskega centra Posavje

V Bistrici ob Sotli se povezujemo v okviru Večgeneracijskega centra Posavje

Andrej

5 maja, 2017

0 Comments

Logo header

 

 

Večgeneracijski center Posavje, ki pokriva vseh šest posavskih občin, bo v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli aktivnosti projekta prednostno usmeril v povezovanje in vzpostavljanje kakovostne podporne mreže, namenjene pomoči, svetovanju in ostalim aktivnostim za mlade in starejše. Obe občini imata namreč najvišji delež starejšega prebivalstva (20%) in najnižji delež mladih (15%), zato je projekt posvečen tema dvema ciljnima skupina.

V okviru srečanja »Več glav – več ve«, smo v sredo, 3.5.2017, v Bistrici ob Sotli, razmišljali, kako bi lahko lokalno skupnost čim bolj povezali in združili, kakšno medgeneracijsko sodelovanje bi bilo najbolj učinkovito za vzpostavljanje in širjenje socialne mreže, ki bo jo radi stkali in razširili.

Projekt Večgeneracijski center Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike, v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

DSC09209 DSC09219 DSC09212

 

Comments are closed.