Študijski krožki 2022

Lenart

3 oktobra, 2022

0 Comments

Študijski krožek Spoznaj se
Psihoedukativne delavnice Spoznaj se, pod vodstvom psihologinje mag. Pie Robida, so se začele že lani. Letos smo jih pa nadgradili v študijski krožek z naslovom Spoznaj se. Delavnice so potekale v zaprti skupini enkrat mesečno skozi celo leto. Na delavnicah smo spoznavali svoja čustva, se učili regulirati čustva, izboljšati samopodobo, delo s svojim notranjim otrokom, izboljševanje medsebojnih odnosov, postavljanje mej, učenje asertivne komunikacije, iskanje svojih tem in ran, prepoznavanje svojih senc ter skrb zase. Na delavnicah smo delali v parih in v celotni skupini. Izvedli smo tudi dva predavanja na temo izboljšanja komunikacije v bližnjih družinskih odnosih, ozaveščanju družinske dinamike, udeleženci so v povezavi s tem naredili vsak zase tudi vajo, nato pa smo se v skupini pogovarjali o strategijah, ki bi izboljšale stanje.

Študijski krožek Risalnica
Delavnica risanja po opazovanju
Po lanski delavnici z naslovom Risalnica je pod mentorstvom Gaje Pekošak letos spet potekal študijski krožek na temo risanja po opazovanju. Tokrat je osmerica udeleženk in udeležencev najprej prejela nekaj osnovnih navodil za risanje: risarski motiv je treba najprej poenostaviti v geometrijske oblike, nato pa jih s pomočjo tehnike viziranja prenesti na papir. Viziranje je, poenostavljeno rečeno, merjenje objekta na oko s pomočjo orodja (na primer svinčnika). Viziranje pomaga, da na papir pravilno prenesemo razmerja med velikostmi in kote.

Potem, ko so udeleženke in udeleženci pridobili nekaj osnov, so se lotili prvih nalog: prerisovanja enostavnih motivov, naključnih oblik, ki so jih sami narisali ipd. Gotovo najzahtevnejša pa je bila zadnja naloga: po opazovanju prerisati veliko mavčno reprodukcijo človeškega ušesa.

Oplemenitimo naš zvok
Študijski krožek Oplemenitimo naš zvok je temeljil na izdelavi ojačevalca in predojačevalcev na elektronke, ki se lahko uporabljajo za poslušanje glasbe. Z udeleženci skozi leta dvigujemo nivo zahtevnosti projektov, katerih se lotimo. Skupaj smo izdelali lampaški ojačevalec in nekaj lampaških predojačevalcev. Nastala glasbena oprema bo ostala v uporabi udeležencem in ostalim članom društva, ki glasbeno ustvarjajo v prostorih društva Bistrica ob Sotli. Krožek poteka pod strokovnim vodstvom Damjana Dobrine, prav tako pa je svoje znanje z udeleženci deli domači elektrotehnik Luka Dragovan.

Akustični prostori
Na novo smo v letošnjem letu izvedli študijski krožek Akustični prostori. Namen krožka je bil raziskati prostore v Bistrici ob Sotli in njeni okolici, ki so zanimivi s stališča akustike in v njih ustvariti zvočne zapise ter ujeti zvočni karakter posameznega prostora. Nastala je glasbena kompilacija, na kateri je sodelovalo 13 domačih in kolegov glasbenikov iz Slovenije in Norveške. Posamezne pesmi so bile posnete na različnih lokacijah: Svetokriški in Svetogorski cerkvi, odprti kapelici na svetih Gorah, v Balonovi kleti, Klubu Metulj, dvorani kulturnega doma, kapeli na gradu Podsreda in v našem glasbenem studiu. Krožek je potekal pod mentorstvom Damjana Dobrine. Kompilacija je izšla 30.9. in selahko posluša na povezavi: https://sonicspace.bandcamp.com/album/akusti-ni-prostori

Comments are closed.