RIS

Projekt Rast(išče sreče) RIS

Projekt Rast(išče) sreče je namenjen razvoju sistematičnega in mrežno organiziranega dela z ranljivimi skupinami mladih in z njimi povezanih ciljnih skupin v Posavju.

V projektu RIS sodelujejo z Mladinskim centrom Krško, ki je nosilec projekta, tudi partnerji: Družinski inštitut Zaupanje iz Sevnice, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli in JZ KTRC Radeče.

Glavne aktivnosti, ki bodo v projektu izvedene pri vseh partnerjih, so vzpostavitev prostovoljske mreže, povezovanje z institucijami, vzpostavitev 4 preventivnih središč za delo z najbolj ranljivimi otroki in mladimi, vzpostavitev uličnega dela ter nakup in ureditev kombija, poimenovanega (O)srečevalnik, na kratko »Srečko«, ki bo zaščitni znak uličnega mladinskega dela v urbanih naseljih Posavja v drugi fazi projekta. Kombi bodo opremili mladi sami pod mentorstvom mojstrov, obiskoval bo različne lokacije v posavskih občinah, kjer se zadržuje naša ciljna populacija.

S pomočjo uličnega dela želimo doseči tiste otroke in mlade (od 10. do 29. leta), ki so potrebni pomoči ali podpore, a jih druge inštitucije v svojem delovanju ne dosežejo. Cilji uličnega dela so omejiti in zmanjšati morebitno škodo in negativne vplive, katerim so podvrženi otroci in mladostniki na ulici, vzpostavitev stabilnega vzgojnega odnosa z otroki in mladostniki, spremembe negativnih vzorcev ravnanja otrok in mladostnikov, njihova socializacija, ozaveščenost, medvrstniško druženje in prevzemanje odgovornosti za lastno življenje.

Preventivna središča vsebujejo aktivnosti: pomoč pri šolskem delu, socialne igre, pogovori, svetovanje, informiranje, umetniško ustvarjanje, praktične delavnice, npr. kuhanje…). Naša središča si prizadevajo s svojimi aktivnostmi pripomoči k duševnemu zdravju, opolnomočiti mladostnike za funkcionalno in učinkovito spoprijemanje z življenjskimi izzivi, odpraviti oz. zmanjšati morebitno socialno izključenost, marginaliziranost, stisko mladostnikov in jim nuditi zdravo okolje za njihov celostni razvoj.

1.faza projekta »Rast IŠČE« bo trajala od 15.2.2018 do 15.1.2019 in bo vsebovala zagon operacije skozi vzpostavitev prostovoljske mreže, povezovanje z institucijami in mladimi samimi, vzpostavitev dnevnega centra za delo z najbolj ranljivimi otroki in mladostniki, nakup in ureditev kombija za ulično delo ter poskusno ulično delo.

2.faza »Srečko NAJDE« bo potekala od 15.1.2019 do 15.12.2019 in bo pa namenjena zagonu in polni izvedbi uličnega dela v vseh 6 občinah, še naprej pa bomo ohranjali tudi delovanje preventivnih središč.

Projekt skozi aktivnosti in storitve povečuje vključenost ranljivih skupin v družbo, krepi zaposlitvene priložnosti vključenih mladih in deloma njihovih staršev, predvideva povezovanje storitev različnih sektorjev in strok pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, krepi partnerske organizacije v smislu strokovnosti ter krepi zdrav življenjski slog vseh vključenih.

Informacije:

Mihaela Kovačič, vodja projekta,
MC Krško
mihaela.kovacic@mc-krsko.si

Barbara Masnik, strokovna sodelavka,
MC Krško
barbara.masnik@mc-krsko.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava: www.eu-skladi.si

logoti-ris