POVEZALA JIH JE DRUŽABNA IGRA

mori.primoz@gmail.com

11 februarja, 2013

0 Comments

V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli zaključujejo aktivnosti, ki so se v minulih mesecih odvijale v sklopu projekta Omrežen.si&Omrežena.si. Za sam zaključek so mladi skupaj z direktorico občinske uprave in županom zaigrali priljubljeno igro s kartami.

Mladi v Bistrici ob Sotli so v minulih mesecih razvijali svoj socialni kapital. Priložnost za razvejanje socialne mreže se jim je ponudila s projektom Omrežen.si&Omrežena.si, v katerem je kot konzorcijski partner sodelovalo tudi Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli. Mladi vseh starosti, predvsem pa tisti, ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje ali stopajo skozi srednješolskega, so se čez vse leto srečavali v bistriškem mladinskem centru in razglabljali o mnogih temah, ki mladežu omogočajo celostni razvoj. Delo v manjših skupinah, povečini jih je sestavljalo od 5 do 12 mladostnikov, jih je navduševalo in hkrati omogočilo, da so pridobili veščine medvrstniškega učenja, solidarnosti, zaupanja, odgovornosti, izmenjave izkušenj in znanj ter timskega dela. Med drugim, so dejali, je danes za mladega človeka ključnega pomena, da se loti načrtovanja in oblikovanja lastne-učno poklicne kariere zgodaj, zato je bil eden izmed namenov projekta tudi ta, ta razvijejo sistem zgodnjega načrtovanja svoje karierne poti ter na ta način dvignejo svoj socialni kapital.

Ker je socialni kapital razvejan vir, njegova raven pri posamezniku pa močno odvisna od okolice, so mladi pod mentorstvom Natalije Počivalšek v delavnice privabili tudi zunanje deležnike. Eno izmed srečanj so tako izvedli skupaj z direktorico občinske uprave občine Bistrica ob Sotli Ano Bercko in županom Franjem Debelakom. Majhna skupina mladih obrazov je na gostovanju v prostorih domače občine pridobila bogat vir informacij o delovanju občine, to pa naj bi jim ponudilo možnosti za aktivno sodelovanje v lokalnem dogajanju ter prispevalo dodatno motivacijo in znanje za razvijanje svoje poklicne poti. Zaposleni na občini pa so se predstavili tudi v nekoliko sproščeni vlogi, saj so ob koncu srečanja z mladimi zaigrali igro Enka ter se preizkusili v ostalih igrah, ki so nastale v sklopu projekta.

Projekt Omrežen.si&Omrežena.si, namenjen razvijanju socialnega kapitala mladih, v sodelovanju z 18 konzorcijskimi partnerji izvaja Društvo mladinski ceh iz Ljubljane. V aktivnostih, skozi katere je nastala posebna baza organizacij, strokovnjakov, delodajalcev in oblikovalcev politik, ki lahko mladim omogočajo razvoj njihovega socialnega kapitala, je sodelovalo preko 300 mladih iz vse Slovenije. Tovrstno trajno sodelovanje med mladimi, mladinskimi organizacijami in vsemi drugimi vpletenimi akterji sta s finančno pomočjo podprla Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport.

Časopis OKO (E.Š.)

Comments are closed.