O NAS

Naslov:

Mladinsko Društvo Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli 9
3256 Bistrica ob Sotli

pisarnametulj@gmail.com

Odpiralni čas:*

ponedeljek od 9:00 do 15:00,
torek od 9:00 do 15:00,
sreda od 8:00 do 15:00,
četrtek od 13:00 do 22:00,
petek od 13:00 do 22:00,
sobota, od 18:00 do 22:00
nedelja, od 18:00 do 22.00

*V dopoldanskem času (včasih tudi ob četrtkih in petkih) se nahajamo v prostorih pisarne. Naslov je isti, ampak vhod je drugje: po stopnicah mimo vhoda Kmetijske zadruge (levo od terase gostilne Šempeter), na prvem nadstropju prva vrata desno (nasproti vhoda v knjižnico) in nato prva vrata levo.

TRR: SI56 0400 1004 8740 840

Davčna št.: 47606100

Matična št.: 1131362000

Splošne informacije:

pisarnametulj@gmail.com

Predsednica:

Jana Tavčer, jana.tavcer@gmail.com

Drugi zakoniti zastopnik:

Andrej Černelč, andrej.cernelc.solo@gmail.com

Upravni odbor:

Vid Hohnjec, Špela Drašler, Borut Domitrovič, Luka Dragovan

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo:

1:1,6

Poročila:

Vsebinsko poročilo 2020
Izkaz poslovnega izida 2020
Dodatni podatki k izkazu 2020

Projekti

– Močni, povezani in učinkoviti
– Vas kulture
– Čudežni vrt
– Mladinski delavec
– Rock ob Sotli
– Evropska reka
– iHeritage
– Semena prihodnosti
– RIS

Namen in cilji

 • Spodbujamo preventivne oblike dela z mladimi ter programe za kakovostno preživljanje prostega časa.
 • Spodbujamo izvajanje mladinskih aktivnosti in vsebin, ki so potrebne za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v občini in širše.
 • Članom MDBS in vsem društvom v občini Bistrica ob Sotli ter našim partnerjem zagotovljamo informiranje, svetovanje in podporo pri prijavi na nacionalne in EU razpise ter izvedbi projektov.
 • Usposabljamo mlade za delo v MDBS in za kvalitetno izvajanje mladinskih aktivnosti.
 • Povečujemo aktivno udeležbo mladih v življenju lokalne skupnosti in širše.
 • Razvijamo in krepimo dialog med lokalnimi oblastmi in mladimi in ob tem spodbujamo mlade k sodelovanju v postopkih odločanja.
 • Povečujemo informiranost mladih na različnih področjih (priložnosti, natečaji, pravice …).
 • Krepimo in vzpostavljamo medgeneracijsko sodelovanje.
 • Razvijamo socialne spretnosti
  •  Omogočamo razvoj socialnih spretnosti in pozitivne samopodobe otrok ter mladih za lažje reševanje problemov, vključevanje v lokalno skupnost, spopadanje s stresom, doseganje zastavljenih ciljev in sodelovanje z vrstniki.
  • Spodbujamo razvoj sistema zgodnjega načrtovanja in oblikovanja lastne učno poklicne poti – kariere in sicer tako, da se poudari celostni razvoj mladega človeka z vidika vseh treh lizbonskih ciljev: a) osebnostna rast skozi mladinsko delo b) zaposljivost c) vključenost v družbo in s tem mladim omogočamo dvigovanje socialnega kapitala.
 • Razvijamo ustvarjalnosti in kreativnosti
  • Otrokom in mladim zagotavljamo dostop do pestrih in kvalitetnih oblik ustvarjanja.
  • Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost mladih.
 • Razvijamo mladinske kulture
  • Skozi aktivnosti omogočamo razvoj in krepitev mladinskih kultur na področju glasbenega, likovnega, literarnega, gledališkega ustvarjanja.
  • Spodbujamo nastanek novih mladinskih kulturnih prireditev in omogočamo kulturno izražanje mladim.
  • Spodbujamo razvoj aktivnosti in prireditev, ki bodo spodbujale preživljanje prostega časa brez drog.
 • Multimedijska ustvarjalnost mladih
  • V mejah zmožnosti zagotavljamo prostorske in tehnične pogoje za multimedijsko ustvarjanje.
  • Spodbujamo multimedijsko ustvarjanje mladih.
  • Razvijamo multimedijske mladinske produkte.
 • Prostovoljstvo in mladi
  • Vzpostavljamo podporni sistem za razvoj prostovoljstva v občini.
  • Skrbimo za uveljavljanje in promocijo prostovoljstva, hkrati pa informiramo o pravicah prostovoljcev.
  • Spodbujamo mlade za vključevanje v prostovoljno delo v MDBS ter v občini na sploh.
 • Zdravje in dobro počutje mladih
  • Spodbujamo razvoj rekreacijskega športa za otroke in mladino.
  • Promoviramo in podpiramo rekreativne prireditev za mladino.
 • Razvoj inovativnosti in podjetništva med mladimi
  • Spodbujamo mladinsko podjetniško kulturo.
  • Spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost mladih.
  • Spodbujamo mlade k raziskovalnemu delu in pisanju raziskovalnih nalog.
  • Motiviramo mlade, da razmišljajo o svojem kraju.
  • Seznanjamo mlade z raziskovalno-znanstvenim delom.
 • Spodbujanje mednarodnega sodelovanja mladih
  • Zagotavljamo možnosti za razvoj mednarodnega sodelovanja mladih.
  • Spodbujamo mladinsko sodelovanje partnerskih organizacij.
  • Spodbujamo razvoj mobilnosti mladih (promocija in izvajanje programa MvA)

Lokacija

Bistrica ob Sotli je majhen kraj – okoli 1400 prebivalcev našteje – ki se nahaja v popku kure Slovenije. No, nekateri pravijo, da v prsih. Vsekakor gre za enega njenih najbistvenejših organov.

Prikaži večji zemljevid

MC Bistrica ob Sotli se nahaja v samem centru kraja, v kleti velike rumene hiše na vrhu brega, ki je obenem zatočišče Kmetijske zadruge, gostilne Šempeter, Kulturnega doma in prostorov ostalih lokalnih društev. Vhod v naše prostore najdete, če se sprehodite okoli omenjene zgradbe v smeri, nasprotni tisti, ki jo ubirajo urini kazalci (lahko greste tudi v smeri urinih kazalcev, boste pa dlje hodili). Ko bo na eni strani zid, na drugi pa lesena ograja, popisana z alkoholnimi flumastri, boste tik pred vhodom. Preostane vam le še to, da odprete vrata in vstopite.