MOČNI, POVEZANI IN UČINKOVITI

Močni povezani in učinkoviti – za večjo vključenost vseh

Projekt se je oblikoval v sodelovanju nevladnih organizacij v Posavski regiji, ki temelji na večji vključenosti ranljivih skupin. Gre za konzorcij, ki ga oblikujejo Družinski inštitut Zaupanje, LIJAmedia – Zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Društvo gluhih in naglušnih Posavja, Zavod Dobra družba, regionalno stičišče NVO Posavja in Zavod EMMA – center za pomoč žrtvam nasilja.

Namen konzorcija je razvijanje novih programov in aktivnosti, širiti prepoznavnost svojih storitev, krepiti kadrovske sposobnosti in nadgrajevati delovanje v organizacijah na področju Posavja. S tem pa bodo omogočene kvalitetne vsebine za tiste ranljive skupine, ki zaradi šibkosti nimajo dostopa do teh storitev.

Cilji konzorcija so reševanje izzivov, ki jih v regiji prepoznavamo (socialna izključenost ranljivih ciljnih skupin):

– Razviti višjo mobilnost storitev
– Razviti nove metode dela, ki pritegnejo nove uporabnike
– V sodelovanju organizacij razviti nove storitve za uporabnike
– Opraviti niz osveščevalnih dogodkov in s tem znižati stigmatizacijo ranljivih skupin
– Nove, na sodelovanje usmerjene storitve , novi projektni predlogi, nove metode dela na podlagi komplementarnosti strokovnih znanj , izvedba skupnih dogodkov, okrepljeno delovanje konzorcija z javnimi inštitucijami, kontinuirana identifikacija potreb ranljivih skupin, …

Projekt je financiran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij.

mpulogo1mpulogo2mpulogo3mpulogo4mpulogo5mpulogo6mpulogo7