MLADINSKI DELAVEC

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, preko katerega smo zaposlili mladinskega delavca. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in veščin mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Mladinski delavec bo opravljal naslednja dela:
– načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,
– izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi,
– vrednotenje programov mladinskega dela,
– vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo,
– delovanje z mladimi v skupinah in timih,
– omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter
– izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Mladinski delavec bo po zaključku opreracije zaposlen še najmanj 1 mesec.

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

evr-soc-sklad-30718

min-logo-30718

mladinski-delavec-30718