Konzorcijski projekt: ˝SKOČI NA SPLET˝

Lenart

9 novembra, 2022

0 Comments

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli je skupaj z partnerjem LIJAmedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje uspešno pridobilo sredstva na javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij, ki ga je razpisalo Ministrstvo za javno upravo. Razpisna sredstva bodo v obeh organizacijah namenili za razvoj in digitalno preobrazbo, vpeljali različne digitalne rešitve, zvišali raven usposobljenosti njihovih zaposlenih, članov in prostovoljcev ter tudi njihovih uporabnikov.


Njihov namen je s pomočjo digitalizacije vzpostaviti bolj učinkovit, organiziran sistem delovanja, ki bo prilagojen vsaki organizaciji posebej in bo s tem tudi omogočal boljšo in varnejšo izkušnjo za vse, ki ga bodo uporabljali. Hkrati se bodo poleg optimizacije procesov informiranja, beleženja in poročanja tudi ustrezno usposobili in tehnično okrepili, da bodo aktivnosti lahko kvalitetno izvajali tudi v digitalni obliki in s tem omogočili dostop veliko večjemu število udeležencev, tudi iz oddaljenih krajev ali v primeru omejitev srečanj v živo. V okviru projekta bodo tako vzpostavili program za projektno vodenje in ga povezali z njihovim delovanjem, pripravili in izvedli bodo izobraževanja za zaposlene in prostovoljce za vsebinsko in tehnično uporabo programa. Pripravili bodo različne digitalne vsebine, izobraževali uporabnike oz. člane za pridobivanje digitalnih kompetenc. Prenovili bodo tudi spletne strani in socialna omrežja. Projekt bo trajal štirinajst mesecev in v Posavje prinesel tri zaposlitve za polovični delovni čas, ki so še posebej namenjene izobraževanju in krepitvi sodelovanja z različnimi ranljivimi skupinami, mladimi, prebivalci podeželja ter krepitvi vsebin na področju kulturnega ustvarjanja.

Comments are closed.