iHERITAGE

iHERITAGE: DEDIŠČINA NA SODOBEN NAČIN

Občina Bistrica ob Sotli bo skupaj z Občino Kumrovec v projektu “Dediščina na sodoben način” v sodelovanju s šolama in mladinskima društvoma pospeševala formalno in neformalno učenje. Popisali bomo dediščino v obeh regijah in jo prikazali našim najmlajšim (medgeneracijsko učenje). V projektu bomo poleg fizičnih obiskov veliko uporabljali tudi videokonferenčne povezave, za kar bomo seveda morali nabaviti opremo. Med regijama bomo tudi ugotavljali primere dobrih praks in si le te izmenjevali. Veliko bo izmenjav med učitelji in vsemi, ki so kakorkoli povezani s formalnim in neformalnim učenjem mladih. Vse kar bo v projektu nastalo bomo neposredno ali posredno vpeljali v nacionalni kurikul osnovne šole v obeh državah. Pri tem bomo izdali veliko pisnih gradiv – vodičev (avtorsko oblikovanje, prevodi in tisk). Da pa znanje o dediščini res približamo mladim, bomo vse informacije o popisani dediščini, vključno z njihovo lokacijo, opremili na zemljevidih z dvodimenzionalnimi kodami (QR kode), ki jo bodo lahko učenci (tudi ostali obiskovalci) poskenirali s pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki. Izdelali bomo tudi dvojezično mobilno aplikacijo “Dediščina” za najbolj razširjene androidne naprave za celotno našo skupno regijo, ki jo bodo lahko učenci sneli iz spletne trgovine Google play. Aplikacija bo sposobna voditi učečega po lokacijah s pomočjo GPS navigacije (samoučenje).

VLOGA PARTNERJEV

OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Občina Bistrica ob Sotli je organizacija vlagateljica in bo odgovorna za koordinacijo in vodenje aktivnosti projekta, nudila vso potrebno podporo projektnim partnerjem ter skrbela za vzdrževanje trajnostnega čezmejnega sodelovanja.

OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI

Osnovna šola Bistrica ob Sotli bo sodelovala pri projektu z izmenjavo učiteljev in primerov dobrih praks. Z rezultati projekta bo učencem predstavljena dediščina skozi tehnologijo (njihovi pametni telefoni, tablični računalniki, spletne aplikacije). Učitelji bodo zbrali in katalogizirali našo dediščine in prevedli besedila v tuje jezike. V projekt bodo vključeni tudi skozi usposabljanje in izobraževanje v zvezi s temo projekta.

MDBS

MDBS bo sodelovalo v projektu v raziskavi in evidentiranju dediščine BoS, pripravilo bo  gradiva in oblikovanje vodnikov, ter podpiralo razvoj dvojezične mobilne aplikacije “Dediščina” za androidne naprave. Pomembno vlogo bo imelo tudi pri dejavnostih mobilnosti, zlasti z izmenjavo mladinskih delavcev in primerov dobre prakse neformalnega izobraževanja, raziskovalnim delom mladih.

Organizacijska in tehnična podpora pri projektu je še ena pomembna vloga mladinskega društva Bistrica ob Sotli.

OBČINA KUMROVEC

Občina Kumrovec je regijska partnerska organizacija in bo odgovorna za koordinacijo in vodenje aktivnosti projekta na Hrvaškem in za uvedbo trajnostnega čezmejnega sodelovanja. Sodelovala bo tudi pri izvajanju projektnih aktivnosti in realizaciji projektnih rezultatov.

Pomembna naloga občine je podpirati družbene dejavnosti in čezmejno povezovanje. S tem partnerstvom čezmejnega projekta bodo poglobili tovrstno sodelovanje. Lokalna oblast bo nudila vso potrebno podporo osnovni šoli in lokalni organizaciji, ki bodo skozi projekta dosegale nove pristope v zvezi s formalnim ali neformalnim izobraževanjem.

OSNOVNA ŠOLA KUMROVEC

Skozi projekt Dediščine na sodoben način bodo učenci in učitelji popisali dediščino občine. Učitelji bodo prevedli besedila, v projekt bodo vključeni tudi preko usposabljanja in izobraževanja v zvezi s temo projekta. Šola bo sodelovala pri projektu z izmenjavo učiteljev in primerov dobre prakse.

KUM

KUM bo skozi projekt pridobila nova znanja in pristope, ki jih bo lahko vključila v njihovo prihodnje delo z mladimi. Predvsem pa se bo, z aktivnim sodelovanjem s partnersko organizacijo mladinskega društva Bistrica ob Sotli, seznanila o prednostnih nalogah na področju mladine in možnosti zbiranja sredstev za prihodnje mladinskego delo. KUM bo aktivno sodelovala v popisu dediščine občine Kumrovec, pripravila (sodelovala) gradiva za priročnik/vodnik o dediščini občine Kumrovec in prevzela aktivno vlogo pri dejavnostih mobilnosti.

 

komplet_logo_iH