Evropska reka

Lenart

3 novembra, 2022

0 Comments

EU-reka_1

Ko smo konec leta 2012 pripravljali projekt za program Mladi v akciji v okviru akcije 1.3: Projekti mladih za demokracijo, se nam je zapisalo naslednje:

Mladi imamo dovolj! Da smo brezposelni, brez stanovanj, da je naše življenje odvisno od socialnih pomoči, od pomoči naših staršev … Še pred nekaj desetletji je bila mladina močna družbena skupina, ki je nadaljevala revolucijo razcveta, ki je sodelovala pri obnovi in napredku države ter sebi gradila boljšo prihodnost. Danes pa … Naša življenja tečejo v odraslost, kjer imamo pravice in dolžnosti, a ne skupnih ciljev in osnovnih pogojev za normalno življenje. Navkljub temu ostajamo pasivni opazovalci procesov v družbi, kjer že tako vladajo simptomi neperspektivnosti današnje mladine.

Mladinske organizacije tako v urbanem okolju kot na podeželju lahko spodbujajo družbeno in kulturno življenje v skupnosti in so za mlade pomemben socialen dejavnik. Želeli pa smo vzpodbujati tudi politično participacijo mladih, zato smo večji del leta 2013 in v začetku leta 2014 skupaj s Kumrovškim združenjem mladih (Kumrovečkom udrugom mladih – v nadaljnjem besedilu: KUM) in ob podpori občin iz obeh krajev izvajali projekt Evropska reka. Partnerji z obeh bregov Sotle smo vključevali različne skupine neorganizirane mladine in jim pokazali, kako se lahko z aktivno udeležbo izpostavijo in jasno povedo svoje mnenje ter s tem pripomorejo h kvalitetnejšemu bivanju v lokalnem okolju in tudi širše – v skupnem prostoru Evropske unije. Skupaj smo spoznavali, da imamo pravico in odgovornost, da se kot evropski državljani zavzemamo za družbeno ureditev, ki bo temeljila na individualni svobodi, medsebojni pomoči in sodelovanju, na solidarnosti in enakopravnosti. Pri tem smo upoštevali stalne tematske prednostne naloge programa Mladi v akciji, pa tudi usmeritve akcije Mladi za Evropo ter letne prednostne naloge programa MvA:

Osrednji cilj projekta Evropska reka je torej bil okrepiti aktivno participacijo mladih –  tako v smislu poseganja v lokalni prostor, prepoznavanja pomena evropske politike in evropskih volitev, pa tudi v smislu čezmejnega povezovanja. Nadalje so se mladi skozi projektne aktivnosti naučili kritično analizirati politična in socialna vprašanja ter tudi jasno izraziti svoje poglede. Upamo, da smo mladim omogočili pozitivno vplivati na svet, v katerem živijo, ter da bodo zaradi te izkušnje razumeli, da imajo možnost in tudi dolžnost to početi tudi v prihodnje.

Konkretni cilji projekta pa so bili: s pomočjo priprav in organizacije javnih diskusij izboljšati retorične sposobnosti in javno nastopanje mladih in s tem dvigniti njihovo samopodobo in jim omogočiti samozavestnejšo participacijo v javni sferi. Video delavnica je bila namenjena pridobivanju nove kompetence ustvarjanja filma, ki je lahko še en učinkovit medij za predstavljanje neke problematike ali mnenja in lahko nosi močno sporočilno vrednost. Omenjali smo že promocijo in vzpodbujanje aktivne participacije mladih, osveščanje mladih o pomenu povezovanja in sodelovanja, o vlogi EU, o priložnostih na ravni EU ter o volitvah v Evropski parlament, ki se bodo odvijale v letu 2014.

Posebej pomembno nam je bilo preko različnih metod in tehnik zbirati ideje in predloge mladih in na tej podlagi ter ob neprestanem tesnem sodelovanju lokalne mladine pripraviti strategijo razvoja na področju mladih. To strategijo smo predložili županu in svetnikom občine Bistrica ob Sotli; skupina mladih jo je tudi predstavila na redni seji sveta občine. V občini Kumrovec pa smo želeli občane in lokalne politične odločevalce seznaniti s pogledi, mnenji in izzivi mladih v lokalnem okolju.

Eden od rezultatov teh naporov je publikacija EUreka! Mnenje mladih. Njen namen je seznanjati zainteresirano javnost o mnenjih lokalne mladine; o tem, kaj mislijo, da jim lokalna oblast in lokalni prostor nudi, kaj pogrešajo ali menijo, da bi lahko bilo bolje … Mnenja mladih iz Bistrice ob Sotli smo pridobivali na dvodnevnem taboru ob neki drugi mejni reki (Kolpi), statistično obvladljivejše in bolj sistematične podatke iz obeh krajev pa smo pridobili s pomočjo ankete. Pričujoča anketa med drugim vsebuje analizo te ankete ter čisto na koncu Predlog strategije za mlade v Bistrici ob Sotli 20115 -2020.

logotip_programa_MvA

Comments are closed.