Stojnica MDBS na Petrovem sejmu: Študijski krožki
26
Jun
2016

Stojnica MDBS na Petrovem sejmu: Študijski krožki

  • Kraj:Bistrica ob Sotli
  • Lokacija:Petrov sejem
  • Kdaj:8:00

Mladi in malo manj mladi, vsi pa učenja željni občani, v Bistrici ob Sotli lahko že tretje leto pod okriljem lokalnega Mladinskega društva obiskujejo študijske krožke. Tudi letos skozi štiri krožke spoznavajo naravo, ljudske obrti do glasbo. Ob zaključku študijskih krožkov navadno sledi predstavitev rezultatov. To bomo v Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli pripravili v nedeljo, 26. junija na stojnici Petrovega sejma.

Študijski krožki, program izobraževanja Andragoškega centra Slovenije, so zanimivi predvsem za univerze za tretje življenjsko obdobje, v zadnjih letih se jih poslužujejo tudi razna društva. V Mladinskem društvu Bistrica ob Sotli jih izvajamo od leta 2013. Dosedanje izkušnje kažejo, da se je tudi v tem okolju oblika skupinskega prostovoljnega učenja dobro prijela. Posamezni študijski krožki pritegnejo okoli 10 obiskovalcev, so vsebinsko bogati in ponudijo zanimive rezultate. Udeleženci se srečujejo približno v obdobju treh mesecev, v načrtovalnem delu tudi sami določijo vsebino, kraj, način in ritem učenja ter dela.

Na stojnici Petrovega sejma bomo s kolaži predstavljali pretekle krožke, z izdelki in vsebinami dva, ki sta trenutno aktualna:

 

Študijski krožek »S čebelo od cveta do meda«

V Bistrici ob Sotli se povečuje zanimanje za čebelarjenje med mlado in zrelo populacijo. Posamezniki se čedalje bolj zavedajo, kako pomembne so čebele za človekovo zdravje in obstoj ter kot opraševalci nepogrešljive pri pridelovanju hrane. V študijskem krožku so udeleženci spoznavali biologijo čebele, seznanili so se z osnovami čebelarjenja, naredili so učni čebelnjak, spoznavali medovite rastline in njihov pomen za okolje ter se seznanjali s koristnimi učinki čebeljih pridelkov za zdravje človeka.

Na Jožefovem sejmu so krožkarji obiskovalcem razdeljevali sadike medovite evodije, za Petrov sejem pa pripravljajo razdeljevanje sadik medovitih trajnic astre, hermelike in sivke.

 

Študijski krožek »Šola zeliščarstva«

Študijski krožek »Šola zeliščarstva« je nadaljevanje že nekaterih pobud Mladinskega društva Bistrica ob Sotli, namenjenih spoznavanju narave in lastne okolice, krepitvi samooskrbe ter spodbujanju pozitivnega odnosa do narave. Obiskovalci študijskega krožka skozi delavnice na terenu spoznavajo zelišča, se seznanjajo o njihovi uporabnosti ter izdelujejo zeliščne pripravke. Na preži so tudi za urejenostjo zeliščnih vrtov. Obzorja si širijo s pomočjo poznavalcev zelišč, pred kratkim so se družili z zeliščarjem Jožetom Majesem.

 

 

Spodaj so objavljeni kolaži s preteklih in trenutnih krožkov.