Semena prihodnosti: Zaključni dogodek
30
May
2014

Semena prihodnosti: Zaključni dogodek

  • Kraj:Bistrica ob Sotli
  • Lokacija:Sušilnica in Kulturni dom
  • Kdaj:02:00 pm – 06:00 pm

Zaključujemo projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih, ki je namenjen izboljšanju zaposlitvenih možnosti in dvigu ravni podjetniškega kapitala mladih na posavskem podeželju. Zaključek projekta bo razdeljen na dva dela; če dodamo še večerni dogodek v Klubu Metulj, pa na tri. V petek, 30.5.2014, bo spored takšen:

1. DEL – TISKOVNA KONFERENCA

ob 14.00 uri v večnamenskem objektu “Sušilnica” Bistrica ob Sotli (Bistrica ob Sotli 9)

Dobro uro trajajoč dogodek je namenjen predvsem obveščanju javnosti in ciljnih skupin o nekaterih rezultatih projekta in dolgoročnih potencialih naših pobud. Po splošnem uvodu se bomo posvetili modelu inovativne učne kmetije v Posavju, nato pa bodo predstavniki partnerskih kmetij povedali, kako so potekala gostovanja osnovnošolcev pri njih. Dogodek bo sledila skromna pogostitev.

 2. DEL – PREDSTAVITEV PODJETNIŠKIH IDEJ

ob 16.00 uri v Kulturnem domu Bistrica ob Sotli (Bistrica ob Sotli 9)

Zvezde popoldneva bodo osnovnošolci, ki so sodelovali na podjetniških delavnicah v šolah Krmelj, Kostanjevica na Krki ter Bistrica ob Sotli. Udeleženci podjetniških delavnic bodo predstavili štiri poslovne ideje. Za predstavitev svojih projektov bodo imeli maksimalno 15 minut časa. Njihovo predstavitev bo budno spremljala tričlanska strokovna komisija, ki bo po kratkem premoru tudi razglasila zmagovalce in pojasnila svojo izbiro. Dogajanje bodo s kratkim kulturnim programom popestrili učenci osnovne šole Bistrica ob Sotli.

Zaključili bomo s pogostitvijo ter druženjem partnerjev projekta in gostov ter igranjem družabne igre Semena prihodnosti.

***

Nosilec projekta Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih je Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, partnerji pa Občina Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Osnovna šola Krmelj, Zavod Otok, Mladinski center Krško, Društvo mladinski center Radeče ter kmetije Rogina, Jazbec in Domitrovič.

Aktivnosti so se začele marca 2013 s pridobivanjem podatkov za raziskavo »Življenje mladih in njihovi poslovni izzivi v Posavju«. Za dvig podjetniškega razmišljanja mladih smo izvedli dve animacijsko-motivacijski delavnici. Razvili smo program usposabljanja za mentorje podjetniških delavnic na osnovnih šolah in v mladinskih centrih in v skladu z njim izvajali usposabljanja. Razvili smo model učne kmetije v Posavju. Na treh osnovnih šolah so potekale podjetniške delavnice. Cilj šestih delavnic na partnerskih kmetijah pa je bil zgraditi most uspešnega sodelovanja med kmetijami in šolami ter učencem namesto učenja v zaprtih prostorih ponuditi učno izkušnjo v naravnem kmečkem okolju.

Zaključni dogodek je namenjen predstavitvi bistvenejših rezultatov projekta Semena prihodnosti s posebnim poudarkom na izdelkih, ki so jih v okviru podjetniških delavnic razvili osnovnošolci. Če lahko torej velik del izvajanja projekta poimenujemo ‘sejanje’ – snovanje novih modelov, programov usposabljanja, delavnic, razvijanje podjetniškega razmišljanja, priprava strokovnih besedil in podobno – potem bomo ob zaključku ‘želi’ – spoznali bomo izdelke, ki so plod projekta.

Projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja MDBS. Organ upravljanja za Program razvoj podeželja RS za obdobje 2007- 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.