no image

Posvet: PRILOŽNOSTI TURISTIČNEGA RAZVOJA VASI

Vabljeni na posvet z naslovom Priložnosti turističnega razvoja vasi na območju Natura 2000. V razpravo bodo vključeni vsi bistveni akterji turističnega razvoja našega kraja.

 

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli (v nadaljnjem besedilu: MDBS) je izvajalec »Pregleda identitete in analize obravnavanega območja« v okviru operacije NE POZABIMO VASI, ki jo izvaja Občina Bistrica ob Sotli.  V ta namen organiziramo posvet

PRILOŽNOSTI TURISTIČNEGA RAZVOJA VASI na območju NATURA 2000

z gosti:

Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli

Mag. Hrvoje Teo Oršanič, Kozjanski park

Damjan Kejžar, župnik – sv. peter pod svetimi gorami

Boštjan Misja, TIC Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje

Darja Planinc, RRA Posavje

Nejc Kunst, Gostilna Šempeter

Nika Šarlah, Turistično društvo Bistrica ob Sotli

 

poudarki posveta

TURIZEM KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST PODEŽELJA? ZAKAJ TURIZEM NA VASI?

JE VARSTVENI REŽIM NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU RES ZGOLJ »COKLA V RAZVOJU«? ALI JE VENDARLE PRILOŽNOST?

VLOGA OBČINE PRI RAZVOJU IN POSPEŠEVANU TURIZMA?

PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ IN (NE)MOTIVACIJA PONUDNIKOV IN MLADIH

POMEN POVEZANOSTI LOKALNIH PONUDNIKOV IN NASTOPA NA TRGU

VLOGA ROMARSKEGA TURIZMA PRI RAZVOJU VASI

PRILOŽNOST ZA RAZVOJ LOKALNEGA OKOLJA (RAZVOJ TURIZMA IN PROMOCIJA, USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST…)