Dodatek Prostovoljcem, Ki So Prejemniki Socialne Pomoči

Klemenn

25 novembra, 2014

0 Comments

S septembrom 2014 je pričela veljati novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je na novo uredila  položaj prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so hkrati prostovoljci. Zaradi delovne aktivnosti lahko le ti sedaj prejmejo tudi dodatek.

Zdaj 26. člen tega zakona, ki določa merila za določitev višine minimalnega dohodka, z namenom spodbujanja k delu in ohranjanju motivacije za delo, zagotavlja dodatek za delovno aktivnost. Isti člen v osmi alineji kot delovno aktivne osebe šteje tudi osebe, ki imajo sklenjen Dogovor o prostovoljnem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo.

 

Prostovoljstvo

Da bi prostovoljec prejel višjo denarno socialno pomoč, je torej potrebno, da ima pisni dogovor o prostovoljskem delu za najmanj 24 ur letno in da prostovoljno delo opravlja pri prostovoljski organizaciji.

 

Ko govorimo o  prostovoljskih organizacijah mislimo na  nevladne organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij AJPES. Ena takšnih organizacij je tudi klub Metulj.

 

Če  ste že prejemnik denarne socialne pomoči  in razmišljate o prostovoljnem delu ( lahko se pridružite tudi nam) ali pa ga že opravljate, potem svojemu centru za socialno delo sporočite,  da ste delovno aktivni tukaj.  Izpolniti je potrebno rubriko »sporočam naslednje spremembe«, ki se nahaja na prvi strani obrazca in vlogi predložiti kopijo omenjenega dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.

 

Prejemnik denarne socialne pomoči, ki je samska oseba in je prostovoljec, bo zaradi prostovoljnega dela prejel za 75,37 EUR višjo denarno pomoč. V primeru, da pomoč prejema par in sta kot prostovoljca delovno aktivna oba, se njuna skupna denarna socialna pomoč zaradi prostovoljstva poveča za 113,06 EUR.

Comments are closed.