Borba otrok s šolskimi torbami

Andrej

3 junija, 2016

0 Comments

Mladinski center IndiJanez iz Maribora nas je povabil h kampanji “Naj torba ne bo borba.” Ime kampanije posrečeno nakazuje, kakšen je njen namen – namreč zmanjšati obremenitev osnovnošolskih otrok s šolskimi torbami. Priporočila strokovnjakov so, da naj otroci ne prenašajo torb, ki presegajo 10% njihove teže; več kot 15% teže otroka pa lahko že resno ogrozi njihov telesni razvoj, povzroči ukviritev hrbtenice ipd. 31. maja 2016 je ekipa mladinskega društva Bistrica ob Sotli preverila, kako težke so torbe otrok na naši šoli. Ugotovili smo, da v povprečju torbe tehtajo skoraj 13 odstotka teže otrok, nekatere torbe pa so krepko presegale to vrednost.

Izmed 48 šolarjev, ki so vključeni v vzorec, je 13 otrok imelo s sabo torbo, lažjo od 10% njihove telesne teže, kar 35 otrok pa nosi pretežke torbe (73%). 15 (31%) torb je bilo težjih od 15% otrokove telesne teže. Povprečna teža šolske torbe je 5,2 kg, otroci pa v povprečju nosijo torbe, ki predstavljajo 12,7% njihove telesne teže. Zanimalo nas je tudi, ali imajo otroci s sabo samo stvari, ki jih nujno potrebujejo za današnji šolski dan. Večinoma s seboj nosijo samo nujne šolske potrebščine, nekateri pa zraven še kakšno jopico, plastenko vode ali dežnik.

Ena od naših nalog je bila tudi, da opazujemo, ali otroci torbe nosijo pravilno. Velja namreč, da je za zdravje otroka bolje, če ima torbo oprtano visoko in na obeh ramenih, nizko viseče ali samo na enem ramenu obešene torbe pa lahko dolgoročno škodujejo zdravju. Velika večina otrok pride v šolo s pravilno oprtano torbo (32 otrok, 66,7%), ali pa jo pripelje na kolescih, kar je še boljša rešitev (6 otrok, 12,5%), 10 otrok (20,1%) pa je torbo prenašalo nepravilno. Predvsem so jo imeli nameščeno prenizko na hrbtu; samo en otrok jo je nosil na eni rami.

Posebej smo se osredotočili na najmlajše šolarje v starosti od 6-8 let. Od 15 otrok so samo trije imeli težo torbe v sprejemljivih okvirih. Teža torbe v tej starostni kategoriji je povprečno 3,64 kg, kar pomeni 12,73% telesne teže obravnavanih otrok. ‘Zmagovalka’ v svoji kategoriji in tudi nasploh je bila 7 letna deklica, ki je pri svojih 22 kg prišla v šolo obtežena s kar 7,2 kg težko torbo, kar predstavlja 32,73% njene telesne teže. Najtežjo torbo pa je v šolo prinesel 11 letni fant. Tehtala je kar 11,5 kg!

Glede na do sedaj pridobljene podatke na nacionalnem nivoju so sicer naši šolarji nekoliko manj ‘obteženi’ kot v Sloveniji nasploh, kajti drugod nosijo torbe, ki predstavljajo 16,78 odstotkov njihove telesne teže. Gotovo je to tudi posledica prizadevanj vodstva šole, da se otroke opozarja na pravilno nošenje torbe, je pa tudi omogočeno, da lahko otroci šolsko gradivo in potrebščine, ki jih ne potrebujejo doma, shranijo v garderobnih omaricah.

Podatki, ki smo jih zbrali v Bistrici, bodo vključeni v natančnejšo analizo na nacionalnem nivoju. V kolikor bodo pridobljeni podatki potrdili, da so šolske torbe v Sloveniji pretežke (o čemer skoraj ni dvoma), bodo sledile nadaljne akcije opozarjanja in osveščanja, kajti, kot so pobudniki projekta MC Indijanez zapisali v pozivu za ostale madinske centre: “Za otroke gre! Tokrat zares.”

Comments are closed.