SEMENA PRIHODNOSTI

Untitled

Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih

Ključni rezultati projekta

Projekt Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih je za nami. Njegova glavna namena sta bila krepiti zaposlitvene možnosti in razvoj podjetniških idej mladih na posavskem podeželju ter pripomoči pri razvoju učnih dejavnosti na kmetijah. Nosilec projekta je bilo Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, kot projektni partnerji pa so sodelovali OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Krmelj, Zavod Otok, Občina Bistrica ob Sotli, Mladinski center Krško, Društvo mladinski center Radeče ter kmetije Rogina, Jazbec in Domitrovič. Vrednost projekta: 90.095 evrov – nosilni organizaciji in partnerjem je za izvedbo projekta dodeljen znesek LEADER sredstev največ do 69.777,69 evrov in predstavlja 85% upravičenih stroškov.

Uvodno dejanje projekta je bila izvedba raziskave o načinu življenja mladih v Posavju in njihovih poslovnih idejah. Sledile so animacijsko – motivacijske podjetniške delavnice za dvig podjetniškega razmišljanja in iskanja poti do boljših zaposlitvenih možnosti, namenjene mladini, ter ogled dobrih praks učnih kmetij v okolici Maribora. Sledila je izvedba usposabljanj za mentorje podjetniških delavnic, ki ga je opravilo 9 oseb. Preostale aktivnosti projekta so sklop podjetniških delavnic za mladino in osnovnošolce, sklop učnih delavnic za osnovnošolce na partnerskih kmetijah ter razvoj učno – družabne igre. Raziskava o življenju mladih v Posavju kaže, da imajo mladi na posavskem podeželju malo možnosti za pridobivanje podjetniških veščin. Prav tako so dejali, da bi si te želeli pridobiti. V okviru projekta smo bila izvedena dva sklopa podjetniških delavnic; prvi je bil namenjen osnovnošolcem, ciljna skupina drugega pa so bili mladi do 27. leta starosti, mladi brez poklica, brezposelni, nosilci kmetijskih gospodarstev in ostali potencialni podjetniki.

Podjetniške delavnice so bile namenjene spoznavanju podjetništva – razmišljanju o projektih, storitvah in inovacijah v podeželskem okolju, njihovi realizaciji ter tržni naravnanosti. Ob koncu projekta so osnovnošolci predstavili podjetniške ideje, ki so jih skupaj z mentorji zasnovali v podjetniških delavnicah.

Učne kmetije so kmetije, ki svojo kmetijsko dejavnost in proizvode dopolnjujejo z dopolnilno dejavnostjo, temelječo na učenju. S tem kmetija postane pedagoški prostor. Medtem ko učenci v učilnici snov dojemajo na podlagi učiteljeve razlage, je na učnih kmetijah svet zaznavanja mnogo širši. Obiskovalci na učni kmetiji lahko spoznavajo, vonjajo, tipajo, okušajo, opazujejo, sodelujejo pri opravilih in so tako deležni neposredne izkušnje, ki je osnova za doživljanje, razumevanje ter pozitiven odnos do narave in okolja. Model učnih kmetij za področje Posavja je eden izmed ključnih rezultatov projekta; besedilo bo še v tem mesecu natisnjeno in na voljo zainteresirani javnosti.

Osnova za razvoj modela učnih kmetij v Posavju so bile vzorčne učne delavnice, v katere so bile vključene OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Krmelj in OŠ Kostanjevica na Krki (Zvod Otok) ter kmetije Marof iz Bistrice ob Sotli, Domitrovič z Bizeljskega in Jazbec iz Sevnice. Cilj šestih delavnic je bil tudi graditi most sodelovanja med šolami in kmetijami. Dosežek projekta je, da se je ena izmed vključenih kmetij že registrirala kot izobraževalna kmetija.

Namen učno-družabne igre Semena prihodnosti je, da bi mladi iz naše pokrajine pridobili ali utrdili znanje o Posavju ter okrepili podjetniške veščine. Za razliko od večine namiznih iger pri igri Semena prihodnosti ni kocke. Vsak igralec ima ob začetku enako količino ‘začetnega kapitala’ – 6 semen (tako se imenuje ‘valuta’ pri tej igri) – ki mu omogočajo, da sam odloči, katero polje bo izbral; kolikor polj se premakne, toliko semen izgubi. Polja, ki jih izbirajo soigralci, so označena s tremi različnimi simboli, ki pomenijo tri sklope nalog: Posavje, Podjetništvo ter Kazni, Nagrade in Izzivi. Ko soigralec izbere določeno polje, s tem izbere vrsto naloge. Podobno kot pri podjetništvu je torej pri igri Semena prihodnosti sreča manj pomembna od znanja, realne ocene lastnih sposobnosti in pravilnih odločitev. Skozi igranje mladi pridobijo znanje o podjetništvu ter razvijajo podjetniški način razmišljanja ter bolje prepoznajo priložnosti, ki jih nudi Posavje.

 

Sadovi projekta Semena prihodnosti

Poročilo iz zaključka projekta Semena prihodnosti – spodbujanje podjetništva mladih

V petek, 30.5. in v soboto, 31.5. 2014 so ob zaključku projekta Semena prihodnosti potekali trije dogodki s skupnim imenom Od setve do žetve. Zaključni dogodki v petek so bili razdeljeni na dva dela. Prvi je bil tiskovna konferenca, na kateri so predstavniki partnerjev predstavili pretekle aktivnosti ter jih ovrednotili. Irena Černelč, predstavnica nosilnega partnerja projekta Mladinskega društva Bistrica ob Sotli je uvodoma povabila k besedi župana občine Bistrice ob Sotli Franja Debelaka, nato pa navedla nekaj zanimivih poudarkov iz raziskave Življenje Mladih v Posavju in njihovi poslovni izzivi, ki je eden prvih rezultatov projekta. O izvajanju ankete med mladimi iz Posavja je nekaj besed povedala Kaja Kink iz Društva Mladinskega centra Radeče. Irena Černelč je nato predstavila je postopek priprave in izvedbe podjetniških delavnic, ki so potekale na OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (delavnice je na tej šoli izvedel zunanji izvajalec Zavod Otok) ter OŠ Krmelj.

Osnovnošolci iz teh šol so tudi obiskali tri kmetije, ki so sodelovale pri projektu. To so: ekološka kmetija Jazbec (občina Sevnica), kmetija Domitrovič (občina Brežice) ter kmetija Marof (občina Bistrica ob Sotli). Mladi obiskovalci so iz prve roke spoznali kmečko življenje in sodelovali pri različnih delavnicah – to izkušnjo so predstavile predstavnice kmetij in osnovnih šol. Med drugim smo izvedeli, da je po teh obiskih poklic kmeta na vrhu poklicnih želja celo med odličnjaki. Osnovnošolci iz Krmelja so bili tako navdušeni nad obiskom ekološke kmetije Jazbec iz Podvrha, da so na lastno pobudo oblikovali logotip, promocijsko tablo ter zloženke za to kmetijo. Gospa Mihaela Jazbec se je odločila tudi registrirati izobraževalno dejavnost na svoji kmetiji; vsaj ena takšna registracija je bil eden glavnih ciljev projekta Semena prihodnosti.

Tako predstavniki šol kot predstavniki kmetij so si bili edini, da so obiski učnih kmetij izredno koristni. Šolarji preveč ur presedijo za šolskimi klopmi in imajo malo stika z naravo; morda bi bolj aktiven pristop k pouku – kot je opozoril tudi ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli, gospod Mračinkovič – pripomogel tudi k temu, da slovenski otroci ne bi imeli toliko težav s preobilnostjo, kar je trenutno pereč problem.

Drugi del zaključka v petek je bil namenjen predstavitvi podjetniških idej osnovnošolcev, ki so nastale v okviru podjetniških delavnic. Učenci domače OŠ Bistrice ob Sotli so predstavili blagovno znamko kozmetike Le Mond, otroci iz Kostanjevice na Krki so pripravili kar dve poslovni ideji: piškote v obliki sestavljanke Pojej me ter čokoladne bombone v obliki želodov, ki so jim nadeli ime Želodkovi, otroci iz Krmelja pa so pripravili nakit iz umetne mase, poslovno idejo pa so poimenovali Spretni prstki.

Trije člani komisije – namreč direktor Kozjanskega parka Teo Hrvoje Oršanič, mladi poslovnež Nejc Kunst iz Bistrice ob Sotli ter Mitja Valentinc, direktor Mladinskega centra Krško – so imeli res težko delo. Na koncu so predvsem zaradi posebej dobro pripravljenega poslovnega načrta izbrali poslovno idejo Le Mond osnovnošolcev iz Bistrice ob Sotli, pri čemer pa so poudarili, da so bile vse ideje, poslovni načrti in predstavitve zares odlične. Udeleženi učenci so prejeli priznanja, dodatna nagrada za njihov trud pa bo izlet v Linz, kjer si bodo ogledali impresivni muzej sodobnih tehnologij in umetnosti Ars Electronica.

V soboto je v prostorih Mladinskega društva Bistrica ob Sotli potekala razprav Mladi in njihovi poslovni izzivi na podeželju ter koncert obetavnih rock zasedb Social Blue ter Ice on Fire. S tem se je torej zaključil vsebinsko zares bogat projekt Semena prihodnosti. Prepričani pa smo, da bodo rezultati projekta imeli dolgoročne pozitivne učinke za Posavje, morda pa tudi širše.

 Ekipa Mladinskega društva Bistrica ob Sotli

 

Oglejte si še naslednji katalog in priročnik, ki sta le dva od mnogih rezultatov projekta Semena prihodnosti:

Od setve do žetve – predtavitveni katalog projekta 

Učilnica v naravi posavskih kmetij – priiročnik

 

 

komplet_logo_Leader_brez_napisaznak_LAS_Posavje