Evropska Reka: posvet mladih z mladimi, april 2014